Home > Нормативная база

Нормативная база


Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII


Закон України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 року №1563-VI


Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 року № 143-V


Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року N 40-IV


Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року N 1560-XII


Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-Vll


Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 року N 3715-VI


Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року N 2623-III


Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року N 1576-XII


Закон України «Господарський кодекс України» від 16 січня 2003 року №436-IV


Закон України «Цивільний кодекс України» від 16 січня 2003 року №435-IV


Закон України «Податковий кодекс України» від 2 грудня 2010 року №2755-VI