Home > Про нас

Про нас

ТОВ “Науковий парк “Хімічні технології” (Код ЄДРПОУ: 40569360) засновано 14 червня 2016 року Державним вищим навчальним закладом “Український державний хіміко-технологічний університет” та Державним концерном “Ядерне паливо” за погодженням Міністерства освіти і науки України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на підставі Закону України “Про наукові парки” від 25 червня 2009 року №1563-VI.

Науковий парк створено з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впроваження на вітчизняному та закордонному ринках.

 

КЕРІВНИЦТВО:

 

Завгородній Валерій Анатолійович – генеральний директор

Лянгузов Ігор Валентинович – заступник генерального директора з інноваційної роботи

Нор Геннадій Іванович – заступник генерального директора з маркетингу

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА:

 

Харченко Олександр Васильович – голова науково-технічної ради, доктор хімічних наук, професор

Семенов Георгій Романович – вчений секретар НТР, головний спеціаліст відділу перспективного розвитку та виробництва ДК “Ядерне Паливо”

Лянгузов Ігор Валентинович – заступник генерального директора з інноваційної роботи

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ПАРКУ:

 

 • Створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізаці, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукці;
 • Інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
 • Залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників вищого навчального закладу та наукових установ до розроблення і виконання проектів наукового парку;
 • Сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
 • Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікаці спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізаці проектів наукового парку;
 • Залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
 • Захист та представництво інтересів засновників і партнерів наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання під час організаці та виконання проектів наукового парку в межах, визначених установчими документами наукового парку;
 • Розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
 • Виконання інших функцій, не заборонених законодавством України. Науковий парк розташований на територі Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» та використовує наукову і матеріально-технічну базу університету.

 

ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 • Дослідження й експериментальні розробки в сфері природничих і технічних наук;
 • Технічні випробовування та дослідження;
 • Лізинг інтелектуальної властності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
 • Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
 • Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
 • Виробництво фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
 • Видавнича діяльність;
 • Надання інформаційних послуг;
 • Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;
 • Професійно-технічна освіта;
 • Професійно-технічна освіта на рівні професійно-технічних навчальних закладів.

 

ЗАСНОВНИКАМИ ТОВАРИСТВА НАУКОВОГО ПАРКУ Є:

 

 

 • Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет” – м.Дніпро, просп. Гагаріна,8;
 • Державний концерн “Ядерне паливо”, м.Київ, вул. Льва Толстого, 59.