Home > Нормативна база

Нормативна база


Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року №1556-VII


Закон України “Про наукові парки” від 25 червня 2009 року №1563-VI


Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 року № 143-V


Закон України “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року N 40-IV


Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XII


Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26 листопада 2015 року № 848-Vll


Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 8 вересня 2011 року N 3715-VI


Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 липня 2001 року N 2623-III


Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року N 1576-XII


Закон України “Господарський кодекс України” від 16 січня 2003 року №436-IV


Закон України “Цивільний кодекс України” від 16 січня 2003 року №435-IV


Закон України “Податковий кодекс України” від 2 грудня 2010 року №2755-VI