Home > Екологія

Екологія

  • Процес знешкодження до санітарних норм хромвмісних гальванічних стоків
  • Технологія уловлювання викидних горючих газів з метою вироблення теплової і електричної енергії.
  • Плазмохімічні локальні системи знешкодження та знезаражування високотоксичних промислових і побутових водних середовищ
  • Підбір складу композиційних сумішей на нецементному в’яжучому для заповнення гірничих виробіток
  • Технологія очищення промислових стічних вод від неіоногенних оксіетилованих та аніоноактивних поверхнево-активних речовин, іонів металів, важких металів та радіонуклідів, а також забруднювачів бактеріологічного характеру з використанням люмінесцентного електролізу
  • Розробка технології ефективної переробки відходів гумової промисловості
  • Технологія утилізації сплавів ВНЖ-90 та ВН-8 з одежанням порошків вольфраму та карбіду вольфраму
  • Екстрагенти для гідрометалургії та очистки стічних вод від мікродомішок важких металів і радіонуклідів